Brief van de Voorzitter

 

Geachte leden van Lijst Borger,

De hele maatschappij wordt ernstig getroffen door het Corona virus.

Lokale, nationale en internationale instanties en overheden komen regelmatig met een update betreffende de situatie en de te nemen maatregelen.

Ook het bestuur van Lijst Borger wil hierin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Derhalve heeft het bestuur besloten om alle activiteiten van Lijst Borger op te schorten totdat de situatie genormaliseerd is.

Dit houdt o.a. in dat de fractievergaderingen inclusief de trekking van de Like & Win actie niet doorgaan.

Ook zal de jaarvergadering gepland op 6 april en het afscheid van Rob Dautzenberg op 8 april niet doorgaan.

Zodra de situatie het weer toe laat zullen we bovenstaande vervallen data opnieuw gaan vastleggen.

We blijven positief in de hoop dat e.e.a. zich spoedig weer normaliseert en laten vooralsnog de openbare fractievergadering van 18 mei op de agenda staan, mocht de situatie tegen die tijd nog niet genormaliseerd zijn zullen we jullie uiteraard berichten over het al dan niet doorgaan van deze bijeenkomst.

 

Het bestuur hoopt dat de pandemie niet verder uit de hand loopt en de situatie spoedig zal normaliseren.

Wij wensen dat jullie en jullie naasten gezond blijven.

 

Namens het bestuur,

 

Jos Rook

Voorzitter Lijst Borger