Bewoners bedanken Lijst Borger voor de inzet m.b.t. problemen Prins Hendriklaan – Heugerstraat

Onderstaand bedankje ontvingen wij afgelopen week!

Hier doen we het voor!
Heeft u ook problemen of vragen benader ons en we kijken samen naar een oplossing.

 

Brunssum , 12 maart 2019.

Aan, secretariaat Lijst Borger.

Geachte lezer.
Ondergetekende en medebewoners hebben zich langere tijd bezig gehouden met de problemen door het parkeren van grote voertuigen, vrachtwagens , tankwagens e.d. voor hun appartement c.q woningen gelegen aan de Pr.Hendriklaan – Heugerstraat waardoor het woongenot ernstig werd aangetast.

Dank zij de hulp van LIJST BORGER en uw fractie voorzitter Hr.Rob Dautzenberg die ons altijd is blijven steunen en ons probleem regelmatig onder de aandacht van
het gemeente Bestuur heeft gebracht heeft zeer zeker mede geleid tot een uiteindelijke oplossing van dit probleem.
In de APV voor de gemeente Brunssum wordt strafbaar gesteld om willekeurig grote voertuigen buiten de door hun vastgestelde parkeer gelegenheid binnen de bebouwde kom te Parkeren.

Wij zijn dan ook dankbaar dat lijst Borger ons heeft geholpen.