Vandaag

Openbare raadsvergadering

agendadinsdag 27 januari 2015 om 19:00

Elke 6 weken komt de raad op een dinsdagavond bijeen (behalve in de grote vakantie). U kunt de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune, of op streekomroep LOO TV. (Per raadsvergadering is de uitzending in delen te bekijken en te downloaden.)
Toekomstige data

Algemene Ledenvergadering

agendadonderdag 29 januari 2015 om 20:30

Beste leden,
 
Namens het bestuur van Lijst Borger zijn jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering op donderdag 29 januari 2015.
 
Lokatie: Rumpenerhof, Rumpenerstraat 60. Aanvang 20.30 uur.
 
Agenda vergadering:
  1. opening;
  2. ingekomen stukken / punten;
  3. mededelingen van het bestuur;
  4. financieel jaarverslag 2014;
  5. kiezen kascontrole commissie jaar 2015;
  6. toekomst Lijst Borger;
  7. rondvraag;
  8. sluiting.
Aansluitend nodigen we jullie van harte uit om het glas te heffen op een goed politiek 2015!
 
 
Gepasseerde data

[24-12-2014]     Besloten fractievergadering

[24-12-2014]     Openbare commissievergadering

[16-01-2015]     Openbare fractievergadering

Hulpdienst

Wil je wethouder Hugo Janssen van Partij Lijst Borger een vraag voorleggen?

Mail naar hugo@lijstborger.nl

 

Wil je fractievoorzitter Rob Dautzenberg laten weten wat in de buurt speelt?

Mail naar rob@lijstborger.nl

 

Wil je raadslid Marjo Baten op de hoogte brengen wat de mensen bezig houdt? 

Mail naar marjo@lijstborger.nl 

 

Wil je contact met het bestuur van vereniging Lijst Borger? 

Mail naar secretaris@lijstborger.nl


Wil je weten wat Lijst Borger doet?

 

Volg ons op: 

https://www.facebook.com/lijstborger

 

Check onze tweets op: 

twitter.com/HugoLijstBorger

 

Zie onze video's op: 

https://www.youtube.com/channel/UCT__ma5nvZ4njNYQ6WgO8Jg

 Meer Nieuws