Toekomstige data

Spreekuur

agendadonderdag 07 juli 2016 om 19:30

Donderdagavond 7 juli van 19.30 tot 21.30 uur houdt Lijst Borger in Gemeenschapshuis Klaver4, Florence Nightingalestraat 6, Brunssum zijn spreekuur. 

Zoek naar onze banner en u vindt de vertegenwoordigers van Lijst Borger. 

U kunt uw vragen stellen of uw gevoelens of problemen met ons delen. Wij kijken samen met u of en hoe u geholpen kan worden.

Soms voldoet een luisterend oor. Soms is het antwoord simpel. Of wordt het een lange zoektocht? Het doet er niet toe. Wij gaan het in ieder geval proberen!

Dus: Bezoek geen openbare fractievergaderingen met ingewikkelde politieke stukken; vermoei uzelf niet met gesteggel tijdens een raadsvergadering in de raadszaal.

Gewoon u en wij. In gesprek. Kijken of - en hopelijk ook hoe - we het een beetje leuker voor u kunnen maken.

Lijst Borger is er voor u.

 Openbare raadsvergadering

agendadinsdag 12 juli 2016 om 19:00

Dinsdag 12 juli is de raad de hele dag bezig met de bespreking van het jaarverslag en de perspectiefnota. Voor een eventuele uitloop is woensdag 13 juli gereserveerd.

Elke 6 weken komt de raad op een dinsdagavond bijeen (behalve in de grote vakantie).

U kunt de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune van de raadzaal, of op streekomroep LOO TV. (Per raadsvergadering is de uitzending in delen te bekijken en te downloaden.)

Toekomstige data 2016:

Dinsdag 11 oktober

Dinsdag 8 november: Begroting 2017

Dinsdag 13 december
Gepasseerde data

[02-03-2016]     Algemene Ledenvergadering

[25-05-2016]     Openbare fractievergadering

[25-05-2016]     Besloten fractievergadering

[25-05-2016]     Openbare commissievergadering

Hulpdienst

Wil je wethouder Hugo Janssen van Partij Lijst Borger een vraag voorleggen?

Mail naar hugo@lijstborger.nl

 

Wil je fractievoorzitter Rob Dautzenberg laten weten wat in de buurt speelt?

Mail naar rob@lijstborger.nl

 

Wil je raadslid Marjo Baten op de hoogte brengen wat de mensen bezig houdt? 

Mail naar marjo@lijstborger.nl 

 

Wil je contact met het bestuur van vereniging Lijst Borger? 

Mail naar secretaris@lijstborger.nl

 

Wil je lid worden van Lijst Borger?

Vul dit aanmeldingsformulier in en lever het in op het secretariaat.


Wil je weten wat Lijst Borger doet?

 

Volg ons op: 

https://www.facebook.com/lijstborger

 

Check onze tweets op: 

twitter.com/LijstBorger

 

Zie onze video's op: 

https://www.youtube.com/channel/UCT__ma5nvZ4njNYQ6WgO8Jg

 Meer Nieuws