Toekomstige data

Spreekuur

agendawoensdag 07 december 2016 om 19:30

Lijst Borger dichtbij……. U.

 

Heeft u vragen over uw buurt, wijk, of straat? Of een persoonlijke vraag of een probleem richting gemeente of andere instanties, waarbij Lijst Borger u wellicht zou kunnen helpen?

Kom dan langs op ons komende inloop spreekuur op woensdag 7 december a.s.

 

Locatie: café Rumpener Beemden aan de Heugerstraat 2a. Aanvang: 19.30 uur.

Wij zien u graag komen en helpen waar we kunnen.

 

 

 Openbare fractievergadering

agendadonderdag 08 december 2016 om 19:30

Op deze donderdagavond is de Openbare Fractievergadering van Lijst Borger. Tijdens deze fractievergadering komen de agendapunten van de komende raadsvergadering aan bod.

De lokatie van de vergadering wordt nog gecommuniceerd.

Naast onze wethouder Hugo Janssen zullen veelal ook onze raadsleden Rob Dautzenberg en/of Marjo Baten aanwezig zijn en een of meer vertegenwoordig(st)er(s) van onze vereniging.

Namens de vereniging en namens de fractie van Lijst Borger bent u van harte welkom om vragen te stellen, uw zorgen te delen of in discussie te gaan.

Toekomstige data 2017:

Wordt binnenkort gepubliceerd.Openbare raadsvergadering

agendadinsdag 13 december 2016 om 19:00

Elke 6 weken komt de raad op een dinsdagavond bijeen (behalve in de grote vakantie).

U kunt de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune van de raadzaal, of op streekomroep LOO TV. (Per raadsvergadering is de uitzending in delen te bekijken en te downloaden.)

Toekomstige data 2017:

- dinsdag 24 januari,

- dinsdag 7 maart,

- dinsdag 11 april,

- dinsdag 30 mei,

- dinsdag 11 juli (overdag) betreft jaarverslag, perspectienota

- dinsdag 26 september,

- dinsdag 7 november (overdag) betreft begroting,

- dinsdag 12 december

(onder voorbehoud van wijzingen)

 Openbare informatieavond

agendadinsdag 17 januari 2017 om 19:00

Openbare informatieavonden geven de mogelijkheid aan de burger om zich te orienteren op of vragen te stellen over  het geagendeerde onderwerp. Vaak betreft dit onderwerpen met een grote(re) impact op de gemeente Brunssum.

Toekomstige data:

- dinsdag 17 januari,

- dinsdag 4 april,

- dinsdag 4 jul,

- dinsdag 10 oktober

(Onder voorbehoud van wijzigingen)

 

 

 
Gepasseerde data

[02-03-2016]     Algemene Ledenvergadering

[13-11-2016]     Besloten fractievergadering

[27-11-2016]     Openbare commissievergadering

Hulpdienst

Wil je wethouder Hugo Janssen van Partij Lijst Borger een vraag voorleggen?

Mail naar hugo@lijstborger.nl

 

Wil je fractievoorzitter Rob Dautzenberg laten weten wat in de buurt speelt?

Mail naar rob@lijstborger.nl

 

Wil je raadslid Marjo Baten op de hoogte brengen wat de mensen bezig houdt? 

Mail naar marjo@lijstborger.nl 

 

Wil je contact met het bestuur van vereniging Lijst Borger? 

Mail naar secretaris@lijstborger.nl

 

Wil je lid worden van Lijst Borger?

Vul dit aanmeldingsformulier in en lever het in op het secretariaat.


Wil je weten wat Lijst Borger doet?

 

Volg ons op: 

https://www.facebook.com/lijstborger

 

Check onze tweets op: 

twitter.com/LijstBorger

 

Zie onze video's op: 

https://www.youtube.com/channel/UCT__ma5nvZ4njNYQ6WgO8Jg

 Meer Nieuws