Toekomstige data

Besloten fractievergadering

agendadonderdag 19 mei 2016 om 19:30

Fractiekamer Oude Gemeentehuis.

Dient als voorbereiding op de commissievergaderingen; met daarin opgenomen van 19.30 tot 20.00 de evaluatie van de politieke ontwikkelingen in de afgelopen 6 weken door onze fractievoorzitter en evt. toelichting door onze wethouder.


Toekomstige Data 2016: 

Donderdag 23 juni (inclusief de Perspectiefnota)

Donderdag 22 september

Donderdag 13 oktober (de Begroting 2017)

Donderdag 24 novemberOpenbare fractievergadering

agendadonderdag 02 juni 2016 om 19:30

Op deze donderdagavond is de Openbare Fractievergadering van Lijst Borger. Tijdens deze fractievergadering komen de agendapunten van de komende raadsvergadering aan bod.

De lokatie van de vergadering: Het oude Stadhuis, Fractiekamer 1. Bel even aan en wij doen de deur voor u open.

Naast onze wethouder Hugo Janssen zullen veelal ook onze raadsleden Rob Dautzenberg en Marjo Baten aanwezig zijn en een of meer vertegenwoordig(st)er(s) van onze vereniging.

Namens de vereniging en namens de fractie van Lijst Borger bent u van harte welkom om vragen te stellen, uw zorgen te delen of in discussie te gaan.

Toekomstige data 2016:

Donderdag 7 juli (inclusief de Perspectiefnota)

Donderdag 6 oktober

Donderdag 3 november (de Begroting 2017)

Donderdag 8 december
Gepasseerde data

[24-02-2016]     Spreekuur

[02-03-2016]     Algemene Ledenvergadering

[02-03-2016]     Openbare commissievergadering

[25-04-2016]     Openbare raadsvergadering

Hulpdienst

Wil je wethouder Hugo Janssen van Partij Lijst Borger een vraag voorleggen?

Mail naar hugo@lijstborger.nl

 

Wil je fractievoorzitter Rob Dautzenberg laten weten wat in de buurt speelt?

Mail naar rob@lijstborger.nl

 

Wil je raadslid Marjo Baten op de hoogte brengen wat de mensen bezig houdt? 

Mail naar marjo@lijstborger.nl 

 

Wil je contact met het bestuur van vereniging Lijst Borger? 

Mail naar secretaris@lijstborger.nl

 

Wil je lid worden van Lijst Borger?

Vul dit aanmeldingsformulier in en lever het in op het secretariaat.


Wil je weten wat Lijst Borger doet?

 

Volg ons op: 

https://www.facebook.com/lijstborger

 

Check onze tweets op: 

twitter.com/LijstBorger

 

Zie onze video's op: 

https://www.youtube.com/channel/UCT__ma5nvZ4njNYQ6WgO8Jg

 Meer Nieuws