Minder betalen aan arbeidsgehandicapten van de baan?

Lijst Borger was zwaar verbolgen over de regeringsplannen om arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te gaan betalen. Lijst Borger diende daartoe een motie  in tijdens de raadsvergadering, deze motie is unaniem aangenomen.  Ook vroeg Lijst Borger om deze motie naar alle gemeenten in Nederland te sturen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het intrekken van dit […]

Military Meeting Point opent binnenkort in Brunssum

Binnenkort zal er in Brunssum een nieuwe ontmoetingsplek voor militairen, veteranen en hun thuisfront geopend gaan worden. Veteranen Brunssum Military Meeting Point. Waar dit zal gaan plaats vinden wordt binnenkort bekend gemaakt. Het is een initiatief van de oprichter van Stichting Veteranen Brunssum. Deze stichting organiseert jaarlijks op de 3e zaterdag van september de internationale […]

Kabinet zet loondispensatie door ondanks felle kritiek

Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt TEKEN DE PETITIE https://benikhetnietwaard.petities.nl Dit plan om werkgevers te ‘ontlasten’ zorgt voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat hoe hard zij ook werken, nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en […]

Lijst Borger bedankt de kiezers!

Lijst borger bedankt u als burger voor de stemmen die u heeft uitgebracht aan alle partijen het is belangrijk om van u stemrecht gebruik te maken en met bijna 53% opkomst heeft u dat ook laten zien. Wij bedanken de burgers die op onze partij gestemd hebben, met 1197 stemmen zijn wij heel tevreden, 324 […]

Jeugd

  Jeugd en jeugdzorg zijn een groot onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.  Om de decentralisatie goed in te bedden heeft Lijst Borger een aantal punten die zeer belangrijk zijn in de voor ons liggende jaren. • Jongeren met extra hulpvraag worden geholpen in overleg met onderwijs, maatschappelijk werk, CJG, politie, jongerenwerk. • Jongeren, die tijdelijk […]

Landelijke aandacht natuurbegraafplaatsen

Lijst Borger heeft als een van haar verkiezingspunten een natuurbegraafplaats in Brunssum. De locatie daar gaan wij niet over maar dat de mogelijkheid onderzocht dient te worden staat vast.   Op dit moment is er ( Via Trouw) landelijke aandacht voor dit agendapunt van Lijst Borger. Trouw citeert het partijprogramma dat u op onze website […]

Sociaal beleid

Leefbaarheid = geschikt om erin of mee te leven. Het sociaal beleid in onze gemeente dient te getuigen van evenwichtigheid en doeltreffendheid. Wat wil Lijst Borger? Echte hulpbehoevenden optimaal helpen. Terugdringen van het niet gebruiken van sociale voorzieningen. Inzetten van intermediairs om integer de hulp te kunnen verlenen. één-loket functie voor zorg en welzijn. Optimale […]